To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  uczestnictwo w II Konferencji Programowej Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji
już niedostępne -

II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji

"Budowanie bazy wiedzy, kompetencji i doświadczeń dla procesów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w regionie"


Cel:

Zebranie rozproszonej w Łodzi i regionie wiedzy na temat procesów rewitalizacji celem stworzenia kompleksowej i interaktywnej bazy wiedzy, kompetencji i doświadczeń niezbędnych do zdefiniowania i rozwoju regionalnej, inteligentnej specjalizacji w zakresie urbanistycznej rewitalizacji. Kluczowe dla rozwoju inteligentnej specjalizacji jest zebranie rozproszonych, dobrych praktyk (ang. best practices) zarówno lokalnych, regionalnych, jak i międzynarodowych oraz budowa sieci powiązań i współpracy interdyscyplinarnych środowisk naukowych, samorządowych, biznesowych dla trwałego rozwoju regionu i jego stolicy.

Program konferencji

9.30 - 10.00 Rejestracja i powitalna kawa

10.00 - 10.10 - Otwarcie konferencji - prof. dr hab. Tadeusz Markowski - Uniwersytet Łódzki, Jadwiga Kaczorowska - Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi, mgr inż Ireneusz Jabłoński - Łódzka Szkoła Rewitalizacji, mgr Jan Bocian - Łódzka Szkoła Rewitalizacji 

10.10 - 10.30 - Wykład wprowadzający - prof. dr hab. Tadeusz Markowski, - "Rola wymiany wiedzy i umiejętności w regeneracji miasta"

10.30 - 12.00 - Sesja I: Aspekt urbanistyczno-architektoniczny

15 min - referat wprowadzający - mgr inż. arch. Wojciech Wycichowski - "Nowa strategia miasta - jak myśleć o smart city?" 

10 min - koreferat - mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak, - "Czy Łódź to polskie Detroit?"

40 min - Panel dyskusyjny: Prowadzący dyskusję - mgr inż. arch. Wojciech Wycichowski

Paneliści: mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak, dr inż. arch. Małgorzata Hanzl, prof. dr hab. Jacek Wesołowski, dr Dominik Drzazga, mgr inż. arch. Zbigniew Bińczyk 

Tezy do dyskusji:

  • Nowa strategia rozwoju miasta jako synteza myślenia o smart city.
  • Komunikacja miejska jako synteza transportu indywidualnego i publicznego.
  • Jakość przestrzeni miejskiej w XXI wieku.

25 min - Dyskusja z udziałem publiczności

12.00 - 12.30 - Lunch

12.30-14.00 - Sesja II: Aspekt społeczny

15 min - referat wprowadzający - dr hab. Justyna Danielewicz - "Założenia polityki społecznej w procesach rewitalizacji"

10 min - koreferat - dr Edyta Masierek - "Dobre i złe praktyki w transformacji społecznej"

40 min - Panel dyskusyjny - Prowadząca dyskusję - dr hab. Justyna Danielewicz

Paneliści: dr Dorota Sikora-Fernandez , Dr Edyta Masierek, architekt społeczny, mgr Jan Bocian, mgr Bożena Ziemniewicz ;

Tezy do dyskusji:

  • Model nowej wspólnoty mieszkaniowej.
  • Relacje społeczne w modelu "dobrego sąsiedztwa".
  • Pożądany zakres obecności i oddziaływania instytucji publicznych.
  • Przyjazny program migracji wewnątrz miasta - jak świadomie zarządzać tym procesem.

25 min - Dyskusja z udziałem publiczności

14.00 - 15.30 Sesja III: Aspekt biznesowy

15 min - referat wprowadzający - mgr inż. Ireneusz Jabłoński - "Rola władz miasta w (strategicznym) zarządzaniu procesem rewitalizacji"

10 min - koreferat - prof. dr hab. Danuta Stawasz - " Rewitalizacja jako instrument rozwoju sfery gospodarczej - dobre praktyki, chybione projekty"

40 min - Panel dyskusyjny, Prowadzący dyskusję - mgr inż. Ireneusz Jabłoński

Paneliści: prof. dr hab. Danuta Stawasz, prez. Jerzy Romański, prez. Krzysztof Suskiewicz, prez. Jan Dziekoński 

Tezy do dyskusji:

  • Program użytkowy zrewitalizowanych obszarów jako kreator drobnej przedsiębiorczości.
  • Model realizacji procesu rewitalizacji odpowiedni do potencjału lokalnego sektora MSP.
  • Udział lokalnego sektora MSP w realizacji programu rewitalizacji.

25 min - Dyskusja z udziałem publiczności

15.30 - 16.00 Podsumowanie i wnioski końcowe

Organizatorzy: 

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 

Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego,

Łódzka Szkoła Rewitalizacji, 


Komitet organizacyjny:

mgr inż. Ireneusz Jabłoński - przewodniczący

dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska - sekretarz

prof. dr hab. Tadeusz Markowski

mgr Jan Bocian

dr hab. Justyna Danielewicz

dr Dorota Sikora-Fernandez

e-mail do sekretarza: malgorzata.zak@uni.lodz.pl


Partner Strategiczny: Egis Project Polska

Parter organizacyjny: HORT CAFE

Partery medialni: TUŁÓDŹ.com, Kurier Kupiecki, Kwartalnik Łódzki, Rynek Łódzki


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Łodzi Rewitalizacja Smart City Urbanistyka wydarzenia Łódź Łódź Prof. Tadeusz Markowski